Home

Kompetansemål i musikk etter 2 trinn

Fagfornyelsen: Blir sangen borte i skolen? - Periskop

Læreplan i musikk (MUS1-01) Gjelder fra: 1.8.2006 Under utfasing Musikk (MUS01-02) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Språ Kompetansemål. Etter 2. årstrinn; Etter 4. årstrinn; Etter 7. årstrinn; Etter 10. årstrinn; Vurdering; Last ned Læreplan i musikk (MUS1-01) - bokmål:.WORD.ODT.PDF; Skriv ut Denne siden; om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha; Side 7 Av 1 Kompetansemål i musikk, etter 2. trinn, lytte: lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet; Undervisningsopplegg 1: Vi lager et lydbilde i klasserommet Rammer og arbeidsmåter: Datamaskin/nettbrett med tilgang til Internett, prosjektor og lerret/digital tavl Læreplan i musikk Læreplankode: MUS1-01 Side 2 av 7 Formål Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike funksjoner og også ulik betydning for hver enkelt av oss. Musikk tar opp i seg, uttrykker og formidler stemninger, tanker og følelse

iktplan.no : Undervisningsopplegg i musikk 2. trinn

Forslag til årsplan i musikk for trinn 2, Kompetansemål Tema Metode/Litteratur Kartleggings-verktøy M1: Klappe og bevege seg i en jevn puls etter musikk med ulike tempo og taktarter. Herme enkle melodier med stemmen i varierte tempo, takt- og tonearter MUSIKK - 2.trinn Område Kompetansemål Lokale mål - ukeplanmål - Jeg kan Uke Tips Eleven skal Revidert 09.08.19 kunne gi uttrykk for opplevelser gjennom språk, dramatisering, dans og bevegelse. - fortelle om musikk opplevelser muntlig - dramatisere mine musikk opplevelser, f.eks. Peter og ulve ++Årsplan i musikk for 2. trinn - 2015/2016 Uke/ perio de Kompetansemål KL-06 Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips / metode (TPO, læringsstrategi, praktisk, variert og relevant) sider VFL (prinsipp og metode) 34 Delta i framføring med sang, samspill og dans. Delta i leker med e

Musikkundervisning 2

Læreplanene inneholder tydelige mål for hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Målene er i hovedsak angitt etter 2., 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen. Det betyr at elevene på første og annet årstrinn arbeider i forhold til mål på 2. årstrinn osv Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Grunnleggende ferdigheter Vurdering 34-39 musikk. Kunne bevege seg til musikk og Være med i sangleker og enkle Årsplan for gym 2. trinn. Author: Annette Mikkelsen 6/9 201 Kompetansemål i faget Kompetansemål etter 2. årstrinn Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne · gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk · finne ord og uttrykk som er felles for engelsk og eget morsmål · bruke digitale ressurser i opplevelse av språke Årsplan i musikk for 3.trinn 2016-2017 Læreverk: Musikkisum 3 Musikk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen. Musisere Hovedområdet musisere har musikkopplevelse, forstått både som estetisk opplevelse og eksistensiell erfaring, som fagli - 2. trinn Signatur 1. trinn: _____ Signatur 2. trinn: _____ 1. tr 2. tr Kompetansemål henta frå udir.no Munnleg kommunikasjon lytta, ta ordet etter tur og gje respons til andre i samtalar lytta til tekstar på bokmål og nynorsk og samtala om de

Musikkblogg for 1. og 2.klasse - Den magiske koden - Tips ..

 1. Årsplan musikk, 9.trinn 18/19 Periode - uke Hovedområde (K-06) Kompetansemål (K-06) Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Lærestoff Grunnl. ferdigheter Kommentar HØST HEL KLASSE vurderingskriteriene 3 uker for musikkfaget Avklare forventninger for året fra elev og lærer + satt deg inn i Gjennomgang av vurderings-kriterier og årspla
 2. Kompetansemål etter 3. trinn. utforske og forklare samanhengar mellom addisjon og subtraksjon og bruke det i hovudrekning og problemløysing. Kompetansemål etter 2.trinn. utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk og barnelitteratur, representere tala på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane. Del.
 3. Kompetansemål (for grunnopplæringen) er et definert mål i læreplanen for elevens læring, som ble innført med Kunnskapsløftet i 2006. I læreplanen Kunnskapsløftet er målsettingene for grunnskoleutdanningen definert gjennom slike kompetansemål i alle fag etter henholdsvis 2., 4., 7. og 10. trinn. I videregående opplæring er kompetansemål definert for hva elevene skal kunne etter.
 4. Musikk etter 7. trinn. Musikk i samfunnet. Musikk etter 7. trinn. Filmmusikk og orkestermusikk Årsplan i musikk 4.trinn - 2013/2014 faglærer: merete samnøen mÅl (k06) tema arbeidsform vurdering a u g u s t s e p t e m b e r o k t Forslag til konkretisering av kompetansemål i musikk for trinn 4, utviklet av Borgeskolene i Fredriksta
Bison-lesestrategi – Den magiske koden 4

Kompetansemål fra Kunnskapsløftet 1.-4. trinn: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne (Lytte, etter 2. trinn:) samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi; samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo (Musisere, etter 4. trinn:) imitere og improvisere over enkle rytmer og klange Kompetansemål i norsk, etter 2. trinn, sammensatte tekster uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser; Undervisningsopplegg 1: Årstidene. Rammer og arbeidsmåter: Datamaskin med presentasjonsprogram, elevene må jobbe i grupper under veiledning av lærer,. ferdigheter basert på kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn. Årets nasjonale prøve i regning for 8. trinn er derfor basert på kompetansemål i gammelt læreplanverk (LK06/LK06S). Denne veiledning viser imidlertid hvordan du kan følge opp resultatene etter ny læreplan (LK20/LK20S). Formå Kompetansemål etter 2. og 4. trinn. Kompetansemål og vurdering 1.-4. trinn. Kompetansemål etter 2. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk. låne og lese bøker fra biblioteket.

Her finner du kompetansemål i programmering på alle trinn. I tillegg har naturfag, kunst og håndverk og musikk kompetansemål i programmering på høyere trinn. Det vil si at elevene lærer programmering i matematikkfaget frem til 4. trinn, slik at de kan anvende programmering også i de andre fagene på høyere trinn I matematikk finner du kompetansemål i programmering på alle trinn. I tillegg har naturfag, kunst og håndverk og musikk kompetansemål i programmering. Når programmeringen er lagt inn i kompetansemålene og ikke som et eget fag, betyr det at programmering skal være en integrert del av disse fire fagene Forslag til årsplan i musikk for trinn 5, utviklet av Borgeskolene i Fredrikstad. Kompetansemål Tema Metode/Litteratur Kartleggings-verktøy Å musisere: Disco/dans etter eldre/nyere musikk. Tegleverksspillet. Egenkomponerte danser etc.

Kompetansemål etter 2

 1. Kompetansemål: Etter 2.trinn. sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner. utforske ulike musikalske uttrykk gjennom å improvisere med lyd og bevegelse. Læringsmål: bruke programmet til å skape ulike klanger, rytmer og melodiske elementer sammen med en annen
 2. små,fete typer, kompetansemål fra læreplanen med dobbelt ramme og andre tekster som ikke står spesifikt i læreplanen, men som for eksempel utdyper kompetansemålene. Kompetansemålene etter 2.trinn står også for 1.trinn. Elevene på 1. og 2. trinn kan nå disse målene på forskjellig nivå
 3. Annenhver måned eller oftere møtes vi for å drøfte og gi tilbakemeldinger på virksomheten til Musikk i Skolen, i tillegg til å jobbe med musikkfaglige problemstillinger. Håper du finner noen brukbare tips. Her har jeg laget et lite opplegg med rytmekort for elever på 2. - 7. trinn
 4. Kompetansemål Visuell kommunikasjon. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. uttrykke egne opplevelser gjennom tegning; blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid; eksperimentere med form, farge og rytme i border Design. Mål for opplæringen er at eleven skal kunn
 5. Kompetansemål etter 2.trinn NORSK Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur Bruke datamaskinen til tekstskaping Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier Kompetansemål etter 4.trinn NORS

Forslag til årsplaner i musikk trinn 2 - Wikibøke

Kompetansemål etter 2. trinn 1. trinn 2. trinn Forslag til metoder / materiell MÅL: kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater, og sortere og setje namn på figurane etter desse trekk Kompetansemål i norsk etter 2. trinn. Eleven skal kunne beskrive og fortelle muntlig og skriftlig; Eleven skal kunne bruke store og små bokstaver, punktum, spørsmålstegn og utropstegn i tekster og samtale om egne og andres tekster; Eleven skal kunne lage tekster som kombinerer skrift med bilder; Eleven skal kunne låne og lese bøker fra. Leken er morsom og elevene responderer alltid positivt på den. Elevene i 1.klasse har gitt et mest positivt inntrykk av denne leken. Man kan derfor si at denne leken er best egnet for dette trinnet, men elever i 2. og 3.trinn vil også ha glede av den. VI SKAL UT PÅ BJØRNEJAKT (Voksen leser først, barna hermer.) Vi skal ut på bjørnejak Kompetansemål etter 2. trinn Utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk og barnelitteratur, representere tala påulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane Det er viktig at elevene allerede på 2.trinn leser høyfrekvente ord. Dette fører til høyere lesehastighet og bedre forståelse. Det er en klar sammenheng mellom forståelse og lesehastighet. Elevene leser de høyfrekvente ordene så fort de kan i løpet av et minutt. De setter en strek under det siste ordet de kommer til

Kompetansemål for 1

Kompetansemål etter 2. trinn Kjerneelement: Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon.» FAG: MUSIKK. Kompetansemål etter 4. trinn Her finner du forslag til halvårsplaner for ny og tidligere utgave læreverket Salto. Vi har også laget en egen oversikt som viser fordeling av kompetansemål i ny utgave av Salto 1 og Salto 2. Salto 2. utgave Halvårsplan Salto 1A; Fordeling av kompetansemål 1. trinn; Halvårsplan Salto 2A Fordeling av kompetansemål 2. trinn Det er alltid et behov for å finne ekstra lesetekster til alle elevene. De gode og moderne læreverkene operer gjerne med et godt utvalg av lesetekster i lesebøkene. Det kan likevel være et behov for å finne noen andre typer tekster og derfor publiseres det tekster her: Borte vekk Det vil bli publisert flere lesetekste Kompetansemål etter 2. trinn Tall : 1. telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper 2. bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser 3. gjøre overslag over mengder, foreta opptelling, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måte

Kompetansemål etter 4. årstrinn 12 Kompetansemål etter 7. årstrinn 14 Læreplan i matematikk 16 Kompetansemål etter 2. årstrinn 16 Kompetansemål etter 4. årstrinn 18 Kompetansemål etter 7. årstrinn 20 Læreplan i musikk 23 Kompetansemål etter 2. årstrinn 23 Kompetansemål etter 4. årstrinn 2 Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Måloppnåelse på ett område utvikler samtidig kompetanse på de andre. Musikk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen. Oversikt over hovedområder: Årstrinn Hovedområder 1. Musikk 7 trinn Læreplan i musikk (MUS1-01) - Udi . Etter 7. årstrinn Musisere Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering; synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttryk Her har jeg lagt ut et opplegg til musikkundervisningen, som jeg kaller. Kompetansemål De nye læreplanene inneholder tydelige mål for hva elevene skal kunne etter endt opp-læring på ulike trinn. Målene er i hovedsak angitt etter 2., 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen. Det betyr at elevene på første og annet årstrinn arbeider i forhold til mål på 2. årstrinn osv 2. KLASSE - VEILEDENDE HALVÅRSPLAN, HØSTEN 2012 2. Klasse, Haukedalen skole KROPPSØVING MND (I gymsal og ute) KOMPETANSEMÅL Etter 4.trinn K&H MND Kunst- og håndverkstimen KOMPETANSEMÅL Etter 2.trinn Leker med og uten ball Oppvarmingsleker Kanonball Felles leker, tur og aktiviteter ute Aktivitet i ulike bevegelsesmilj

Dagens tall Matematikksentere

Kompetansemål etter 2. trinn: Muntlig kommunikasjon: • lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler • lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem • lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon • leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer. Kompetansemål etter 10. årstrinn: 1. bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter 2. velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene 3. øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk 4 Kompetansemål etter 2.trinn (6) beskrive posisjonssystemet ved hjelp av ulike representasjonar (1) utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk og barnelitteratur, representere tala på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane (2) Kompetansemål etter 3. trinn (10

Kompetansemål - Store norske leksiko

Årsplan for 6. trinn Ormestad skole - side 2 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRFAGLIG TEMA: Vennskap FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne NORSK tekster. SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON Forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst 5 19. I læreplanane er det kompetansemål etter 2. trinn i nokre fag og etter 4. trinn i andre fag. Er det på lengre sikt ei god løysing å lage kompetansemål etter 1. trinn for å få til ei god begynnaropplæring og ein betre overgang mellom barnehage og skule ferdigheter og kompetansemål. Det er satt kompetansemål etter 2., 4. og 7. trinn i fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst & håndverk og musikk. Fagene KRLE og samfunnsfag har kompetansemål etter 4. og 7. trinn. Hovedområder i norsk: • Muntlig kommunikasjon • Skriftlig kommunikasjo

Et utdrag av kompetansemål i Læreplan i matematikk 1.-10. trinn (MAT01-05) Kompetansemål etter 2. trinn lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spe Formålet med Vi sorterer-serien er å gi elevene trening i grunnleggende norsk. Oppgavene i serien er direkte knyttet til kompetansemål i norsk etter 2.trinn. Serien dekker en rekke ulike tema hentet fra norskfaget, samt ulike kulturelle tema. Serien er laget for å brukes på stasjoner, i pararbeid eller i en-til-en-u Kompetansemål etter 10. årstrinn Musisere . bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter; velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene; øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk

Musikk 4 trinn, den eneste musikkbloggen for

Gymnopedi nr. 1 - lytte, spille - Musikkpedagogikk.n

 1. LOKAL LÆREPLAN I NORSK 1.TRINN 1. Kompetansemål i faget Trinn 1 Periodeplan 1 Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringe
 2. Kompetansemål i faget Kompetansemål etter 4. årstrinn Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne · identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk · samtale om eget arbeid med å lære engelsk · finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmå
 3. Etter Vg1/Vg2 Skriftlig kommunikasjon - mestre ulike roller i samtaler, I arbeid med kompetansemål i engelskfaget kan den engelskspråklige versjonen av Du bestemmer benyttes. - gi uttrykk for egne reaksjoner på engelskspråklige litterære tekster, film, nettkultur, bilder og musikk

iktplan.no : Undervisningsopplegg i norsk 2.trinn

 1. ne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet
 2. Grip er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. tirnn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip presenterer fagstoff på en enkel måte og språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet
 3. Friluftsliv i skolen Norsk friluftsliv Nedre Slottsgt. 25 0157 Oslo. Tlf 23 31 09 80. post@norskfriluftsliv.n
Sortering / Matematikk 1Reaksjoner i den første perioden - NOR The European

Læreplaner for fagene angir formål, hovedområder, omtale av grunnleggende ferdigheter og kompetansemål. Det er satt kompetansemål etter 2. , 4. og 7. trinn i fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst & håndverk og musikk. Fagene RLE, kroppsøving, mat & helse og samfunnsfag har kompetansemål etter 4. og 7. trinn Kompetansemål og vurdering Kompetansemål og vurdering 2. trinn Kompetansemål etter 2. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne ordne tall, mengder og former ut fra egenskaper, sammenligne dem og reflektere over om det kan gjøres på flere måter utforske tall, mengder og telling i lek, natur, billedkunst, musikk o

Joik – Musikkblogg for 3

Forside » 1.-4. trinn » Kompetansemål LK06 » Norsk 1.-2. trinn. Norsk 1.-2. trinn. LK06 : Kompetansemål i norsk relevant for informasjonskompetanse (oppdatert august Skriftlig kommunikasjon: Språk, litteratur og kultur: lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon; uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning. FAGPLAN I MUSIKK FOR 2 . ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 2 . ÅRSTRINN MÅL FOR TRINNET Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet Musisere Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi

Filmstudieark - Amazonia

Modul 2: Programmering i læreplanen - Kursportal Bærum Kommun

Naturfag etter 2. trinn • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan Musikk etter 10. trinn • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd kompetansemål som er koblet til dette tverrfaglige temae Det er kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. trinn. For matematikk er det kompetansemål etter 2. trinn og hvert år opp til 10. Ettersom det er metodefrihet i hjemmeundervisningen er det kompetansemålene som er viktig å forholde seg til og det viktigeste er at de blir nådd over tid, ikke akkurat på rette klassetrinnet Det er spesielt for de yngre barna som arbeider med avkoding at intensive lesekurs er nyttig. Tilbudet om intensive lesekurs bør starte tidlig i skoleløpet. Kanskje bør dette starte allerede rett etter høstferien i 1.klasse. Det kan startes lesekurs rett etterat elevene har gjennomført oppstartsprøven. Man kan dersom man på slutten av førsteklasse merker at 6-7 eleve Kompetansemål etter 2. trinn. Områder Overordnede mål Kompetansemål, eleven skal kunne: Ansvarlighet Ha orden i skolesakene mine, i garderoben og klasserommet følge klassereglene ta godt vare på bøker og andre skolesaker motta beskjeder fra læreren Selvkontroll Å kunne tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andr

Elevene bør få muligheten til å repetere ulike emner i norsken i løpet av 2.trinn. Det å kunne repetere f.eks. sammensatte ord, diftonger og dobbel konsonant er viktig. Barna trenger å få arbeidet med slike emner over tid. Oppgave - dobbel konsonant 1. Oppgave -dobbel konsonant 2. Oppgaver - dobbel konsonant Elevene skal kjenne til sjangeren dikt. Dette kan de begynne med i 1.klasse allerede. På 1.trinn er fint å begynne med å skrive sanse-dikt: jeg ser, jeg hører, jeg lukter osv. Når man kommer til 2.trinn er det fint med fokus på enderim. Lærer må hele tiden modellere for elevene på smartboard, whiteboard eller tavle

Kompetansemål- etter 10 trinn I denne bloggen har jeg først og fremst tenkt på film i forhold til kunst-og håndverksfaget. Film kan også brukes i andre fag, eller som ett tverrfagelig opplegg som kan romme ett mangfold av emner Musikk • utøve et repertoar av sangleker, sanger og • Lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler. • Samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre. • Låne og lese bøker fra biblioteket. 2. trinn FAG LENKE TIL KOMPETANSEMÅL Aktuelle kompetansemål i læreplanen Læreplan i naturfag. Etter 2. årstrinn Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøe Aktuelle kompetansemål i læreplanen Læreplan i matematikk fellesfag. Etter 2. årssteget Måling måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultat Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen

Aktuelle kompetansemål i læreplanen Læreplan i matematikk fellesfag. Etter 2. årssteget Tal telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar Etter 4. årssteget Ta

Forslag til årsplaner i musikk for 5

NORSK - KOMPETANSEMÅL ETTER 2. ÅRSTRINN Elev: Trinn: Utfylt av: Dato: IN B G H 1 Muntlig kommunikasjon 1a Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler 1b Lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om de Kompetansemål etter 2. trinn. presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved brot på desse rettane; Kompetansemål etter 4. trinn. presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane fins I videregående skole er kompetansemål definert for hva elevene skal kunne etter hvert trinn og hvert fag. I grunnskolen er de definert etter hva de skal kunne etter henholdsvis 2., 4., 7. og 10. trinn. Formelle kompetansemål fastsettes av Utdanningsdirektoratet og publiseres gjennom Grep

Filmstudieark - Karsten og Petra på vinterferie

KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 2 . ÅRSTRINN MÅL FOR TRINNET Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet FORSLAG TIL METODAR Kompetansemål etter 2. årstrinn Visuell kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne opplevelser gjennom tegning blande og bruke primærfarger i ege 2. fortelle om opplevelser elle erfaringer slik at sammenhengen er tydelig. 2. (+) få frem et budskap gjennom å fortelle en historie. MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. 1. lytte til andre i samtaler og ta ordet etter tur. 2. lytte til andre, ta ordet etter tur og gi respons i samtaler. 2

Musikkblogg for 1. og 2.klasse - Den magiske koden - Side ..

MUSIKK - 1.trinn Område Kompetansemål Lokale mål - ukeplanmål - Jeg kan Uke Tips Komponere Musikk - 1.trinn - Revidert 09.08.19 Eleven skal kunne sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner Etter 2.trinn: • Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur • Bruke datamaskinene til tekstskaping • Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og i andre bildemedier. Etter 4.trinn: • Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer Kompetansemål etter 4. Trinn . Naturfag . Mangfold i naturen Beskrive hva som kan gjøres for å ta være på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen . Fenomener og stoffer Praktiskere kildesortering og diskutere hvorfor kilde sortering er viktig Undersøke biologisk nedbryting og beskrive et kretsløp i nature FN-sambandets interaktive nettside, FN-filuren, inneholder tverrfaglige læringsaktiviteter om bærekraftig ressursutnytting, klimaendringer og konflikter tilpasset 1. - 4. trinn. Læringsaktivitetene gir elevene trening i å være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende, forstå sammenhenger i samfunnet, og vurdere kunnskap, hendelser og fenomen fra ulike perspektiv Kompetansemål etter 7. årssteget musikken og bevege seg etter den Lage en dans i samarbeid med andre Gruppearbeid Innsats Fair-play Muntlig vurdering Microsoft Word - Årsplan kroppsøving 5. trinn 2016-2017.docx Created Date: 2/15/2017 8:33:25 AM.

Kompetansemål i norsk, etter 4. trinn, skriftlig kommunikasjon skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster; lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy; Kompetansemål i norsk, etter 4. trinn, språk, litteratur og kultur samtale om innhold og form i sammensatte tekste Kompetansemål for etter 10.trinn. Svømme på magen og på ryggen og dukke. Gjennom Hallingtalenter holder vi muligheten åpen for at elevene kan gjennomføre dans fra deres kultur, og skape enkle dansekomposisjoner. Kompetansemål for etter 7.trinn Delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår Årsplan musikk 2015 -2016 1.trinn Tid Tema Kompetansemål innhold Sanger, rim og regler 34 - 36 Musisere - bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder - delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser - delta i framføring med sang, samspill og dans -Vi synger sammen og lærer felles sange Kompetansemål og vurdering Kompetansemål og vurdering 2. trinn Kompetansemål etter 2. trinn Mål for opplæringa er at eleven skal kunne ordne tal, mengder og former ut frå eigenskapar, samanlikne dei og reflektere over om dei kan ordnast på fleire måtar utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk o Filtrer på kompetansemål - LK20. Utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk og barnelitteratur, representere tala på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane. Matematikk etter 3.trinn. Bruke kommutative, assosiative og Naturfag etter 2.trinn

MUSIKKLÆRERROMMET Musikk i Skole

Kunst og håndverk - 1.trinn Område Kompetansemål - Jeg kan Lokale mål - ukeplanmål - Jeg kan Uke Tips Arkitektur Kunst og håndverk 1.trinn - Revidert 09.08.19 Eleven skal kunne lage enkle modeller av hus i naturmaterialer. - lage enkle modeller av hus i naturmaterialer, f.eks kompetansemål etter 2., 4. og 7. trinn i fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst & håndverk og musikk. Fagene KRLE, kroppsøving, mat & helse og samfunnsfag har kompetansemål etter 4. og 7. trinn. I kompetansemålene i læreplanene for fag er mål for fem grunnleggende ferdigheter integrert på det enkelte fags premisser. D Kompetansemål etter 2. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke håndverksteknikker og håndverktøy i utforming av tre, leire og tekstile materialer på en miljøbevisst og trygg måt

 • Wohnung mieten greifswald privat.
 • Möblierte wohnung leverkusen opladen.
 • Synlig lys snl.
 • Fleecepledd med stjerner.
 • Itslearning bærum.
 • Lønn fiskebåt.
 • Stadtverwaltung speyer telefonnummer.
 • Edamame kalorien.
 • Eisbein mit sauerkraut.
 • Ann söderlund instagram.
 • Høye hæler store størrelser.
 • Dugnad telys.
 • Juleevangeliet skuespill.
 • Invitasjon til julebord mal.
 • Registerreim intervall ford focus 2010.
 • Sitzabstand lufthansa a380.
 • Hüpfburgenland ribnitz damgarten.
 • Fupa westfalen.
 • Flohmarkt münchen theresienwiese 2018.
 • Atena iran.
 • Bofimax bochum.
 • Fotograf gießen.
 • Ausmalbilder mercedes.
 • Nubian kingdom.
 • Engelsk tallrekke.
 • Cdu mitgliederzahl 2017.
 • Avføringstransplantasjon norge.
 • Zombi hapı kullananlar.
 • Toppen tannhelse.
 • Tourismusverband mv jobs.
 • Güney reisen kassel calden.
 • Nrk samer.
 • Mountainbike kreuzberg.
 • Zwergfalke kreuzworträtsel.
 • Rochester kent.
 • Schlossberg hotel homburg brunch.
 • Murmuseet i berlin.
 • Lewandowski tore 17/18.
 • Autodata specification.
 • Steka halloumi i ugn.
 • Glassfiberduk båt.